Zaletą drewna egzotycznego jest większa wytrzymałość niż drewna